3D-printing – Endring i verdensøkonomien?

Hele denne bloggen fokuserer på digitaliseringen av samfunnet vårt. Et fenomen som ikke er så nytt, men som blir mer og mer populært i dag er 3D-printer. Ved hjelp av denne teknologien kan man printe omtrent hva man ønsker. Ved første øyekast ser dette ut som en utrolig oppfinnelse, som kan bidra til mye bra. Men er det kun positivt å kunne printe ut hva man vil?

Hva er 3D-printing?

For å forklare kort hva 3D-printing er, så er det ulike gjenstander som blir printet ut tredimensjonalt. Dette foregår ved at det er smeltet materiale, som for eksempel plast, som blir sprøytet lag på lag ut av et lite munnstykke. Alt dette gjør den med instrukser fra en datamaskin. Har du amputert armen for eksempel? Ja, da kan det være mulig å printe ut en protese ved hjelp av denne teknologien.

3D-printer der lag på lag blir sprøytet ut.

Disruptiv teknologi- Hvordan kan den bidra?

Denne disruptive teknologien kommer i stor grad til å påvirke handelen, både i Norge og i resten av verden. 3D-printing innvirker positivt både hos produsentene, selgerene og hos forbrukerne. I og med at man produserer de varene man trenger hos seg selv, vil dette føre til mindre kostnader ved transport både innlands ut utenlands. Man produserer også kun det man trenger, og vil derfor ikke behøve så mye lagringsplass. Man slipper også å sitte igjen med masse varer man ikke får solgt. Selgerne og kundene trenger heller ikke betale for frakt som ofte er tilfellet.

Det er utrolig mye man kan produsere ved hjelp av disse printerne. Dette er alt fra proteser til avanserte maskindeler. Det gunstige med denne teknologien er at det kan hjelpe der det trengs mest. Dette kan for eksempel være steder det er vanskelig å transportere varer, sånn som oljeplattformer eller steder preget av naturkatastrofer. Dersom de har en slik printer, kan man raskt sende over delen de trenger og den printes ut der.

Det skal dog sies at det noen konsekvenser man må tenke på, blant annet den juridiske delen. Dersom det er noe feil med produktet som printes ut, hvem er det som står til ansvar da? Er det du som printer ut, produsenten av printeren eller de som har laget instruksene printeren følger?
Skatter og avgifter er også noe å tenke på.

Norge- hva gjør man når veien blir for lang?

3D-printing er også brukt i Norge. I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan Equinor jobber med 3D-printing, og bruker det til sin fordel. De nevner at de hadde et tilfelle der en motorvifte har gått i stykker, og kostnadene for en ny motor var beregnet til 500 000 kroner. Med 3D-printer ble kostnadene redusert til 12 000 kroner. Dette er en betydelig forskjell, og viser både lønnsomheten og effektiviteten ved at de kunne benytte seg av denne teknologien.

I artikkelen blir også de miljømessige faktorene nevnt. CO2 utslippet reduseres ved bruk av slik teknologi ettersom det ikke krever masse maskiner og mye transport man ellers ville brukt.

3D-printere kan bidra med nødvendige produkter der det er nødvendig, mer effektivt.


I denne artikkelen ser vi alle fordelene med 3D-printing. Equinor mener at dette bare er begynnelsen.

Dersom vi skal se nærmere på hvordan denne teknologien kan påvirke Norge, er det flere virkninger. Norge er et relativt lite land som benytter seg av mange utenlandske leverandører. Ved bruk av ny teknologi, vil Norge ha en mulighet til å stå sterkt i konkurransemarkedet internasjonalt. Vi kan da ta produksjonen til oss.
Innad i landet, vil 3D-printere føre til en mer effektivisert produksjon. Det gir også mulighet for mindre bedrifter. På den andre siden, truer denne teknologien mange arbeidsplasser og virksomheter.

En viktig faktor for at Norge i det hele tatt skal kunne tilegne seg nytte, er ved å henge med i utviklingen. Vi må tilegne oss mer kunnskap og følge med på ny teknologi. Det er en helt ny måte å tenke på.

Markedsføring ved hjelp av 3D-printer

3D-printere kan også bidra i markedsføringen av ulike produkter. Man har da muligheter til å visualisere forskjellige objekter, ulike fasonger og farger. Det vil da blir lettere for kundene å få en godt inntrykk av hvordan produktet er, fremfor å se en tegning av det. Det vil også kunne gjøre det enklere med prototyper.


3D-printing er kommet for å bli, og denne teknologien kommer til å bli mer og mer utbredt. Vi ser allerede at det kan gjøre det mulig å printe organer, som kan erstatte organdonasjon. Teknologien kan bidra på så mange plasser. Det skal dog nevnes at man hele tiden må oppdatere seg og tilegne seg ny kunnskap for at det skal gi nytte.
I tillegg vil jeg tro det må utbedres noen lover og regler for hvordan man kan bruke disse. Det kan oppstå problemer med blant annet piratkopier og patent.

One Reply to “3D-printing – Endring i verdensøkonomien?”

  1. Hei Tonje!

    Du imponerer gang på gang med skrivingen din! Veldig godt jobbet!
    Som du kanskje vet skal du levere 3 blogginnlegg med eksamen din og jeg mener dette innlegget kanskje burde være ett av disse!

    Sivert, Studentassistent

Leave a Reply

Your email address will not be published.