Ekkokamre og filterbobler – Demokratiets fiende?

Ekkokamre og filterbobler

Hva er filterbobler?

Filterbobler blir av SNL definert som systematisk avgrensing av opplevelser og informasjon som på nett som er tilpasset hver enkelt av oss. Slike filterbobler oppstår når algoritmene på ulike nettsider sorterer den informasjonen du søker etter, basert på informasjon om brukeren. På denne måten vil vi hele tiden få bekreftet våre synspunkter. Det som ikke stemmer overens med våre synspunkter, blir utestengt.

Det er flere nettbedrifter som arbeider for å tilpasse sine tjenester slik at de passer med brukernes personlige preferanser. Dette er blant annet Instagram, Facebook og Twitter. Dersom to stykker søker opp det samme på Google, vil ikke de få opp samme søkeresultater. Det du får opp er skreddersydd personlig til deg, basert på informasjon som de har på deg fra før.

Resultatet av slike filterbobler er at vi blir fanget inni en boble med likesinnede, uten å bli eksponert for andre synspunkter. Vi blir utsatt for det de tror vi vil se, og ikke det som vi burde se.

  • Om du vil lære mer om filterbobler, se gjerne denne videoen av Eli Pariser der han forteller hva det er og konsekvenser.
Nettbedriftene bestemmer hva som befinner seg inni din boble. Den er skreddersydd til deg basert på informasjon om kjønn, alder og hva du gjør. Bildet hentet fra Eli Pariser: Beware online “filter bubbles”.

Hva er ekkokamre?
Ekkokamre er en metaforisk beskrivelse av situasjoner der ideer, informasjon eller oppfatning blir forsterket gjennom repetisjon og repetert kommunikasjon. Det kan være en digital arena med informasjon som bekrefter egne synspunkter. Vi mennesker oppsøker oftest andre personer med like synspunkter og holdninger. Det kan for eksempel være en Facebook gruppe med mennesker som har like meninger og holdninger, og det blir lite rom for andre meninger og synspunkter. I motsetning til filterbobler der nettet bestemmer hva vi eksponeres for, er ekkokamre menneskeskapt.

Likheten med disse to, er at vi kun blir utsatt for det som nettet mener passer til oss . Dette fører til en vrangforestilling av verden.

Politikkens stemme

Som følger av digitaliseringens hyppige utvikling, blir disse ekkokamrene og filterboblene større og flere. Sett i sammenheng med politikken, kan disse fenomenene true demokratiet.

I en artikkel fra Aftenposten skriver de om nettopp dette. Det viser seg at flere og flere blir kun eksponert for politiske ytringer de selv er enige i. I Usa har partiene mer fokus på å forsterke meningene sine hos de som allerede er tilhengere, i stedet for å forsøke å få andre med et litt annet synspunkt til å høre.

Samtidig, vil de ulike nettbedriftene gi deg nyheter og anbefalinger basert på dine personlige meninger. Dette fører til at du ikke får opp de samme nyheten som en annen, men som hadde vært nyttig å vite.

En økning av “Fake news” er også en virkning av filterbobler og ekkokamre. Det blir mye enklere å spre falske nyheter dersom man målrettet sender dette til de som deler samme meninger og holdninger. Dette vil forsterke deres synspunkter, og de vil være lite kildekritiske ettersom det bekrefter deres tanker.
Man holder seg med de som mener det samme som deg, noe som vil utelukke muligheten for diskusjon og en åpen samtale der man ser på ulike perspektiver.

Motforestillinger er en del av demokratiet. Dersom alle hele tiden blir eksponert for det samme, vil man ikke treffe andre synspunkter og man kan lett få “tunnelsyn”. Det skaper hindringer for engasjement og diskusjoner som begge er en del av den demokratiske politikken.

Konklusjon

Vi har tilgang på all mulig informasjon til enhver tid. Vi etterlater oss data på nettet som fører til disse såkalte anbefalingsalgoritmene. Som jeg har sett på i dette innlegget, er det flere negative konsekvenser av dette.

Det vi kan gjøre, er å eksponere oss for informasjon vi vanligvis ikke ville gjort. Vi må tilegne oss kunnskap om det vi ikke vet så mye om, og deretter kunne velge hva vi mener. Det er også svært viktig å være kildekritisk, og dobbeltsjekke av informasjonen vi leser stemmer. Det blir ikke riktig dersom ulike bedrifter og personer skal kunne kontrollere hva våre personlige meninger og holdninger.

Kilder

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/vQr8Pw/digitale-meningsbobler-er-skadelige-for-demokratiet-camilla-ac-tepfe

Snl.no

One Reply to “Ekkokamre og filterbobler – Demokratiets fiende?”

Leave a Reply

Your email address will not be published.