Hvordan skaffer man seg en mentor?

Jeg er nå halvveis i mitt studieløp, og det er ikke lenge til jeg skal ut i arbeidslivet. Det er nok også flere som allerede har fått relevant jobb for sin studieretning. Arbeidslivet er hele tiden i endring, og det er viktig at vi hele tiden holder oss oppdatert. Det er derfor viktig at vi har et godt læringsnettverk som kan hjelpe oss på veien fra skolebenken til arbeidslivet. En fordel er da å skaffe seg en mentor. Men hvordan går man frem for å skaffe seg en mentor?

First Round

First Round er et kurs som tar for seg steg for steg hvordan man går frem for å skaffe et nettverk. Allerede første uken på studiet fikk vi forklart fordelene med å ha et bredt nettverk, og ble raskt presentert for plattformen LinkedIn. Denne plattformen gjør det mulig for deg å knytte kontakt med forskjellige folk som kan hjelpe deg med et bredere nettverk. Dette er alt fra studenter, forelesere, gjesteforelesere og andre personer som kan være relevant for innenfor ditt fagfelt.

I starten var det litt skummelt å tenke på at man skal “selge seg selv” på jobbmarkedet. Man må gjøre seg synlig og attraktiv for arbeidsgivere. Et godt nettverk vil kunne hjelpe deg enormt på veien for å få drømmejobben. Kurset “networking basis” er et kurs som hjelper deg gjennom denne prosessen, og jeg vil nå ta du som leser gjennom dette kurset. Det består av 8 moduler som inneholder tips og verktøy for å bli god på nettverksbygging.

First Round

Din profesjonelle identitet

Mange studenter syntes nok det er ekstremt ubehagelig å skulle ta kontakt og snakke med andre profesjonelle. Når du er ferdig med studiet er du langt fra ferdig utlært og det er ikke alltid man føler seg 100% trygg når man skal ut i arbeid. Dersom man er usikker på sin egen profesjonelle identitet, vil man ha vansker med å vite hvordan man skal innlede samtaler og ulike spørsmål man burde stille. Det er derfor viktig å tenke på at de profesjonelle gjerne vil hjelpe. Kurset trekker frem 5 kvaliteter som er viktige å ha med seg når man skal kontakte profesjonelle:

 • Empati – se ting fra den profesjonelles synsvinkel
 • Nysgjerrighet – vis at du er interessert i dem og dems erfaringer
 • Takknemlighet – vis takknemlighet, de gir sin tid innsikt
 • Relevanse – gjør det tydelig hvorfor du kontakter dem, og hvorfor samtalen er hjelpsom for deg
 • Respekt – behandle dem sånn du ville ønsket å bli behandlet i den situasjonen

Networking på LinkedIn

Finn mentor via LinkedIn:

Tidligere i innlegget nevnte jeg at LinkedIn er en god plattform for å utvide ditt nettverk. Plattformen har ulike filtreringer som gjør det mulig for deg å begrense søkene til bransje, selskap eller skolegang. Kurset presenterer ulike måter å finne kontakter på:

 • Perfect overlap – dette er noen man identifiserer seg med fra nettverket man allerede har. dette kan for eksempel være en student fra samme studieretning.
 • Great overlap – dette kan være noen som har studert på samme sted som deg, men ikke nødvendigvis samme retning.
 • Similarities – dette kan være noen fra et selskap man ønsker å jobbe i, som har studert det samme som deg.
 • Someone interesting – dette behøver ikke være noen du har noe til felles med, men noen som du finner genuint interessante eller er nysgjerrig på

Hvordan ta kontakt på Linkedin:

Når du skal ta kontakt med noen, kan det være vanskelig å vite hvor man skal ta kontakt og hva man skal si. Man må derfor vurdere formålet og plattformen. Kurset trekker frem forskjellene på LinkedIn og e-post. LinkedIn er en raskere, enklere og mer uformell måte å kommunisere på. Mail blir sjekket oftere og kan oppleves som mer personlig. Samtidig er det større sannsynlighet for å få svar på mail.
Når man skal sende en melding, er det viktig å tenke på hva man skal formidle. Innholdet i meldingen bør derfor inneholde en presentasjon av deg selv, formålet med meldingen du sender og hva du ønsker å få svar på.

Effektiv koordinering av samtaler

Når du har fått svar fra den du ønsket å få kontakt med, er det viktig å vite hvordan du skal koordinere samtalen. Det er derfor viktig med god planlegging i forkant. Denne personen har satt av sin tid til å snakke med deg, og det er et godt utgangspunkt å gi informasjon om hvilke tidspunkter som passer og hvordan dere skal ta kontakt.

Navigering av samtaler

Når det kommer til selve samtalen kan det være nyttig å tenke på kvalitetene fra modul 1. Gi dem en påminnelse om hvem du er og hvorfor du har valgt å ta kontakt. Bekreft at tidspunkt fortsatt passer, og vis takknemlighet for at de tar seg tid til å snakke med deg. Vis også interessere ved å spørre hvordan de har det, og lytt til det de har å si. Du kan gjerne stille spørsmål underveis, men ikke avbryt. Videre kan du legge til rette for videre relasjoner.

Profesjonell historiefortelling

Når du skal prate med den du har tatt kontakt med, er det viktig å ta samtalen i den retningen du ønsker. Her kan du begynne med å introdusere deg selv, fortelle hva dine styrker og svakheter er, og videre hvordan din karriere har utviklet seg. Det vil også være relevant å fortelle hvordan din profesjonelle karriere ser ut i dag, og hva du ønsker å oppnå med samtalen. Det kan vært lurt å stille spørsmål basert på det personen forteller, noe som vil utdype samtalen og sørge for at mentoren opprettholder interesse i å snakke med deg.

Research

For at du skal få mest ut av samtalen, er det lurt å innhente seg litt informasjon i forkant. Dette kan være informasjon om personen, selskapet og nylige hendelser.
Det å ha gode spørsmål kan ha stor innvirkning på valgene du tar, og veien fremover. Det er større muligheter for å lære mer dersom man stiller gode spørsmål, og begge parter vil få mer ut av samtalen

Det er tre spørsmål som kan legges til grunn for en god samtale:

 • The main question – burde omhandle bedriftens eller mentorens historie
 • The second question – hva bedriften eller mentoren arbeider med per dags dato
 • The third question – hvilke relevante råd og tips mentoren har til deg, basert på det personen har fått vite i løpet av samtalen

Bygge langvarige relasjoner

Etter samtalen med mentor, vil det gi deg stor fordel om du opprettholder kontakten. Man kan da ved et senere tidspunkt tilegne seg mer kunnskap og informasjon. Det er viktig å vise sin takknemlighet ovenfor mentoren, noe som vil komme deg godt ved en senere anledning. En mentor kan nemlig være nøkkelen til drømmejobben din, enten direkte eller ved referanse.

Konklusjon

Dette kurset har vært utrolig lærerikt og jeg har tilegnet meg mye nyttig kunnskap. Jeg har gått fra å være veldig skeptisk, til å være litt mer sikker på meg selv og mine ferdigheter. Profesjonelle ønsker som regel alltid å hjelpe, og det er viktig å tenke at de en gang har vært i din situasjon. Dersom du trenger et lite dytt for å ta steget frem for å kontakte en mentor vil jeg absolutt anbefale deg å ta dette kurset.

Kilder

First Round kurs Nettworking basics

Leave a Reply

Your email address will not be published.