OKR- Veien til suksess?

Hva er det som gjør at noen bedrifter lykkes, og andre ikke? Dette er et kompleks og omfattende spørsmål, og det er nok ikke kun ett svar på dette. Reelle mål og strategier, er dog et av de viktigste faktorene for suksess.

Du har kanskje jobbet et sted hvor du ikke ble inkludert i bedriftens planlegging om visjoner og mål. Det har vært dårlig kommunikasjon, og lite deltakelse fra de ansatte og mål som er langt i fra oppnåelige. Dette er en stor feil som flere bedrifter gjør, men i dette innlegget vil jeg snakke litt om et system som kan hjelpe til med nettopp dette.

Hva er OKR?

OKR er en metode for mål- og virksomhetsstyring som skal hjelpe bedrifter med å prioritere de viktigste oppgavene for å nå ulike mål. OKR står for Objective & Key Results og benyttes for å sette høye mål, sikre kontinuerlig fremdrift og holde fokus på de viktigste aktiviteter.

OKR handler om å svare på to grunnleggende spørsmål som må besvares i alle ledd i organisasjonen i hvert kvartal:

  • Objective– hva ønsker du å oppnå?
  • Key Results– hvordan skal du komme deg dit?

Objectives er altså de overordnede hovedmålene som skal definere hva vi skal oppnå, og hvorfor det er viktig. Key Results er de delmålene man må gjennomføre for lykkes med de satte objektives.
Ved å besvare disse spørsmålene hvert kvartal vil man hele tiden ha fokus på de viktigste prioriteringene, og vil da få riktig fokus i organisasjonen.

Her er en kort video som forklarer OKR

Objectives

Når man skal sette Objectives, er det viktig at den er inspirerende og kort. Den skal være lett å huske, og skape engasjement og motivere de ansatte. For at denne ambisjonen skal være god, bør den være mulig å oppnå innen en gitt periode. I tillegg bør den heller ikke vøre avhengig av at andre parter når sine mål.

Eksempel på Objective kan for eksempel være “dominere bakerbransjen i Oslo”

Key Results

Etter man har utarbeidet Objectives, må man finne ut hvordan man skal nå de. Gode Key Results er korte og presise, og det bør helst ikke være fler enn 3-5 per Objective. Disse delmålene bør baseres på vekst, engasjement, inntekter og kvaliteter.

Eksempel på to Key Results kan være:
1. Få 30% høyere omsetning av bakstsalg
1. Få 5000 nye følgere på instagram

OKR inn i virksomheten

Når man skal implementere OKR i bedriften, er det noen ting man må forberede for Workshopen. Det mest gunstige er å ikke inkludere for mange i prosessen, ideelt sett bør det være mellom 4 og 12 personer. Det er viktig at alle nøkkelpersoner i temaet deltar.
I forkant av denne workshopen bør også alle i teamet sende inn forslag til hva de synes ambisjonen skal være.

Når det kommer til selve gjennomføringen, har Inevo kommet med et forslag til en kjøreplan:

  • Presentere Objectives
  • Diskuter, ranger og velg 3
  • Freelisting av Key Results
  • Sortering og bestemmelse av Key Results
  • Sett verdier
  • Evaluer arbeidet

Oppsummering

Det er viktig å nevne at OKR ikke erstatter god ledelse og bedriftskultur, men det vil være et hjelpemiddel som skal løfte bedriften til et høyere nivå. OKR vil hjelpe både ledelsen og de ansatte med å jobbe sammen mot rettede mål, som samtidig skaper engasjement og en bedre arbeidshverdag.

Referanser

https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/

Leave a Reply

Your email address will not be published.